Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 187749 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kieulam - ID: 187749
 IP & Posted by:  203.162.191.69 on April 9, 2004 at 5:28am
 Updated by:  January 19, 2018 at 9:26pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quan ly may tui xach
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng tìm hiểu và học hỏi nhiều về chyuên môn. Translate to English
 Free Time:  Thích thể thao và nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Kiều Lâm có cuộc sống rất bình thường.Tự lập,tính trầm lặng,sống nội tâm.Nhưng rất cởi mở và nhiệt tình. Translate to English
 Looking For:  K.Lâm muốn tìm người bạn hiểu và cởi mở.Nhưng phải có lập trường. Translate to English

Back | Send Email to Kieulam (ID: 187749)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.