Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 27940 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My- Hoa - ID: 27940
 IP & Posted by:  67.35.32.8 on November 5, 2002 at 2:40pm
 Updated by:  December 3, 2018 at 3:32pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Ample
 From City:  AtL
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30000
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Housewife
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục Tiêu Ngắn: Làm sao cho ngày mai có cơm ăn. Mục Tiêu Dài: Làm đủ mọi cách để có cơm ăn dài dài Translate to English
 Free Time:  Chat, listen to music, writting, reading, hang out, talk on phone, and cookingi ( I'm not a good cooker but I'm a good helper ;)) Translate to English
 I Am:  Có khi hơi ít nói, mà khi đã nói thì hỏng ngưng được :D Translate to English
 Looking For:  Chỉ tìm bạn thôi, con gai càng tốt, để có người 8 khi ranh~ ;) Translate to English

Back | Send Email to My- Hoa (ID: 27940)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.