Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 286412 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

đường sươn - ID: 286412
 IP & Posted by:  203.160.1.69 on January 3, 2005 at 8:03pm
 Updated by:  September 29, 2018 at 9:19pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Married
 My goal:  mong muốn được sống,yêu và làm những gì mình thích.. Translate to English
 Free Time:  ngủ,nghe nhạc, đá bóng, cafe với bạn bè.. Translate to English
 I Am:  sở thích:mong muốn trả lời được câu hỏi "vi` sao...???", Translate to English
 Looking For:  Tôi yêu những gì đến tự nhiên..những câu nói thành thật...haỹ bắt đầu từ một tình bạn tốt cho khởi đầu của mọi thứ..thêm bạn..bớt thù..:) Translate to English

Back | Send Email to đường sươn (ID: 286412)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.