Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 302517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen - ID: 302517
 IP & Posted by:  67.127.59.103 on February 19, 2005 at 5:40pm
 Updated by:  December 7, 2017 at 7:12pm
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95117
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Long term relationship. Translate to English
 Free Time:   Công việc cũng rất bận rộn nên cũng ít có nhiều thời gian riêng. Chỉ thích nghe nhạc nhẹ, không nấu nhưng thích ăn, Translate to English
 I Am:  Vui vẽ, giản dị. Thích thiên nhiên, camping, hiking. Cũng thích đi câu cá nhưng không cần có cá. Chỉ thích nghe nhạc nhẹ hoặc những musical play như: Phantom of the Opera..... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn thành thật thẳng thắng. Tính tình dữ hiền không thành vấn đề. Không đùa giởn trên tình cảm nhưng thích nghe những câu đùa tế nhị, không biết làm thơ nhưng thích nghe ai đó đọc thơ. Translate to English

Back | Send Email to Nguyen (ID: 302517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.