Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 320999 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thúy hạnh - ID: 320999
 IP & Posted by:  203.113.173.175 on April 16, 2005 at 7:58am
 Updated by:  December 3, 2013 at 5:39pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nội chợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mình muốn làm quen ,kết bạn bốn phương .nói chuyện tâm sự lâu dài .thân Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc ,lúc rãnh gãy đàn Bang đô lin (loại đàn dây hồi xưa),nầu ăn và làm việc nhà Translate to English
 I Am:  Hòa đồng ,vui vẻ với mọi người ,thích giao lưu làm quen ,yêu trẻ em . Translate to English
 Looking For:  với những bạn khác phái cũng tốt sẽ tiến tới lâu dài Translate to English

Back | Send Email to thúy hạnh (ID: 320999)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.