Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 374561 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

B_C - ID: 374561
 IP & Posted by:  148.160.189.162 on September 10, 2005 at 12:06pm
 Updated by:  December 2, 2017 at 12:39am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bien
 Country:  Sweden
 Religion:  Protestant
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Bi mat
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 nửa của mình. Nghiêm tuc. Translate to English
 Free Time:  Di dao, ve quan ao V. V. Thích làm những gì tỉ mi bằng tay. V.v Translate to English
 I Am:  Mình thì ít noi, hành dong nhieu....de YOU tìm hiểu sau them. Translate to English
 Looking For:  Tìm 1 nửa của mình. Song Don gian. Không bon chen. Không kieu ngao, có the chia sẽ moi thu và hiểu và thông cam. Ko hút thuốc hoặc uống ruou. Tai sao ko hút thuốc hoặc uống rượu? Neu YOU là 1 nửa của mình sẽ hiểu. Translate to English

Back | Send Email to B_C (ID: 374561)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.