Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 432214 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DANANG_MrBee - ID: 432214
 IP & Posted by:  222.252.228.241 on March 6, 2006 at 7:52pm
 Updated by:  October 24, 2013 at 10:35pm
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành lập Công ty của chính mình, chuyên tư vấn về quản trị nguồn nhân lực! Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, chơi thể thao, đi đàn hát, đặc biệt là nghe nhạc Trịnh Công Sơn... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, ăn nói có sự thu hút, sống chân thật, năng động, thích chơi thể thao và ca hát. Tuy nhiên, những thứ xấu cũng có chút ít...nhưng không lớn lắm, có thể sửa được...YM: luu_binhnguyen@yahoo.com. Phone: Không chín không ba năm chín một chín một năm (Zero nine zero three five nine one nine one five) ! Translate to English
 Looking For:  Những bạn nào la GAY hoặc BI. Nói trước là mình ở Đà Nẵng. Nếu có dự định đến Đà Nẵng, liên lạc với mình! Chúc các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn! Translate to English

Back | Send Email to DANANG_MrBee (ID: 432214)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.