Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 479871 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khánh Uyên - ID: 479871
 IP & Posted by:  69.111.72.200 on July 28, 2006 at 9:01pm
 Updated by:  August 26, 2018 at 10:19am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Orange
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  government office
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  phục vụ gia đình, đất nước, xã hội, & con người Translate to English
 Free Time:  chơi đàn, hát, nghe nhạc, xem phim, đọc chuyện trinh thám Translate to English
 I Am:  đơn sơ, yêu mến mọi người, công bằng, & bác ái Translate to English
 Looking For:  bạn tri kỷ (nhưng không tìm bạn đời) Translate to English

Back | Send Email to Khánh Uyên (ID: 479871)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.