Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 487925 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Nguyen - ID: 487925
 IP & Posted by:  68.90.8.51 on August 24, 2006 at 9:14pm
 Updated by:  October 30, 2017 at 7:05pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  arlington
 State/Province:  Texas
 Zip:  76014
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nail tech/owner/cnc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  đi dạo phố, đi uống cafe, karaoke Translate to English
 I Am:  Mang quốc tịch USA, muốn được làm quen với các bạn gai'gần xa mong tìm được một nửa để xây dựng máy ấm gia đình.Theo minh nghĩ thì trong cuộc sống, chảng hạn như công việc làm, hay là trong tình yêu cần phải có 2 chữ HỢP TÁC Translate to English
 Looking For:  BIẾT QUÝ TRỌNG TÌNH YÊU, BIẾT XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐỈNH email: toannguyen9999 at yaho cham com Translate to English

Back | Send Email to Minh Nguyen (ID: 487925)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.