Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 498241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nathan Nguyen - ID: 498241
 IP & Posted by:  70.245.141.56 on October 1, 2006 at 9:59pm
 Updated by:  August 9, 2007 at 10:40pm
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Fort Worth
 State/Province:  Texas
 Zip:  76137
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học xong ĐH, tìm đc 1 good job, cưới một cô vợ tốt, dễ xương 1 chút thì wá tuyệt vời!!! (_*) Translate to English
 Free Time:  Đi dạo xem những shop máy móc điện tử... nghe nhạc... use puter and ngủ!!! Translate to English
 I Am:  Một người bình thường, kô có gì đặc biệt lắm, vui vẻ... dễ kết bạn!!! Translate to English
 Looking For:  Những người bạn tốt để kết bạn... vui vẻ... dễ xương một chút càng tốt!!! Translate to English

Back | Send Email to Nathan Nguyen (ID: 498241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.