Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 507292 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tran thuy - ID: 507292
 IP & Posted by:  210.245.31.17 on November 2, 2006 at 5:12am
 Updated by:  April 6, 2019 at 4:15pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toulouse
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Đi làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn tìm bạn lâu dài Translate to English
 Free Time:  lúc rãnh rổi đi dạo phố cà phê Translate to English
 I Am:  Tôi hiền và tốt tính vui vẽ hoà đồng Translate to English
 Looking For:  người lớn tuổi hơn và tốt bụng không có tính lăng nhăn Translate to English

Back | Send Email to tran thuy (ID: 507292)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.