Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 542241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Diễm Phương - ID: 542241
 IP & Posted by:  203.162.3.147 on March 11, 2007 at 7:50am
 Updated by:  May 8, 2017 at 6:29am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Em gái quê
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cnv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sống vui khoẻ Translate to English
 Free Time:  rất nhiều việc để quan tâm bạn ạ! Translate to English
 I Am:   Hiền, chân thành thẳng thắng tôn trọng mọi người. Sống tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn tốt. Tôi cần người nghiêm túc, biết tôn trọng Translate to English

Back | Send Email to Diễm Phương (ID: 542241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.