Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 576836 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mimosa - ID: 576836
 IP & Posted by:  207.200.132.168 on July 15, 2007 at 2:08am
 Updated by:  June 4, 2015 at 9:12am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hamilton
 State/Province:  Ontario
 Zip:  MP3
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Banking
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vì đòi sống bận rộn chưa tìm được bạn đời, Translate to English
 Free Time:  Thể thao,dọc sách báo,nghe nhạc,dzạo phố..picnic Translate to English
 I Am:  Tôi rất thật lòng ,honestly,hiền,open mind .Đừng ăn hiếp tôi,tội nghiệp tôi lắm... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái hiền dể thương,nhẹ nhàng, không an hiếp tôi là được.. Translate to English

Back | Send Email to Mimosa (ID: 576836)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.