Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 604284 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Pham Van Lam - ID: 604284
 IP & Posted by:  58.186.60.251 on October 12, 2007 at 11:02pm
 Updated by:  September 9, 2017 at 4:45pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vancouver
 State/Province:  British Columbia
 Zip:  V5R
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  tìm bạn để nói chuyện tâm sự, chia sẻ...những khi có thời gian rảnh Translate to English
 Free Time:  cafe, đi dạo, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  vui vẻ, nhiệt tình...và có thể hỗ trợ bạn bè về tài chính Translate to English
 Looking For:  ở gần vancouver vui vẻ tôn trọng tình bạn và sở thích của nhau Translate to English

Back | Send Email to Pham Van Lam (ID: 604284)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.