Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 610855 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PhanThoai Quyên - ID: 610855
 IP & Posted by:  117.6.243.171 on November 5, 2007 at 6:09am
 Updated by:  March 24, 2020 at 11:40pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  Yukon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu để kết hôn & cùng nhau xây dựng 1 gia đình thật hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Xem TV, doc sach bao, xem hai,xem phim Translate to English
 I Am:  Tính tình vui vẻ dễ hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Chung thủy,biết yêu thương chồng con, quan tâm gia đình, yêu chân thành, xem trọng cuộc sống gia đình. Translate to English

Back | Send Email to PhanThoai Quyên (ID: 610855)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.