Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 645164 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Sen - ID: 645164
 IP & Posted by:  74.237.121.161 on March 16, 2008 at 10:53am
 Updated by:  June 29, 2015 at 8:35pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  HCM
 State/Province:  Hawaii
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh phụ GD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm sự yêu thương chân thành Translate to English
 Free Time:  Giúp GD, nấu ăn, dọn dẹp, đọc báo, nghe nhạc, xem phim, tham gia nấu ăn bếp từ thiện giúp người nghèo... Translate to English
 I Am:  Người Hải Nam, nhưng biết rất ít tiếng hoa, vui tính, hoà đồng, thẳng thắn.. Translate to English
 Looking For:  Tìm Bạn hơn tuổi, hiểu biết, hiền lành, sống chan hoà, yêu thương chân thành.. Translate to English

Back | Send Email to Hoa Sen (ID: 645164)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.