Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 669664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dennis - ID: 669664
 IP & Posted by:  71.104.40.43 on June 10, 2008 at 12:08am
 Updated by:  August 16, 2008 at 7:09pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ontario
 State/Province:  California
 Zip:  91761
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Machinist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Bản Tính Siêng năng, biêt lo gia đình và có chí hướng. Translate to English
 Free Time:  Dạo biển, du lich, xem phim va dọn dẹp nhà cửa. Translate to English
 I Am:  Bản tính vui vẻ, hiểu biết, cổi mởi, và hòa dồng với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Muốn quen biết một cô khoảng 30-36 tuổi dể tâm sự nếu hợp tính nhau và sẻ tiến dến hôn nhân, chủ yếu là cần phải xinh xắn và dẹp gái, tôi sẻ cho biết sau nếu cho toi xin số phone. Rất cảm ơn nhiều. Translate to English

Back | Send Email to Dennis (ID: 669664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.