Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 677758 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

yentrangjs - ID: 677758
 IP & Posted by:  203.162.3.155 on July 8, 2008 at 3:21am
 Updated by:  February 11, 2019 at 3:55pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho Chi Minh, sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có công việc kinh doanh ổn định. Translate to English
 Free Time:  shopping, cafe, xem phim, dạo mát ngắm cảnh, họp nhóm bạn, doc sach. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Translate to English
 Looking For:  có thể liên hệ với em qua fb: Tâm Nguyên Châu ( flickr nightmoonhi@yahoo.com) Translate to English

Back | Send Email to yentrangjs (ID: 677758)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.