Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 694369 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiffany - ID: 694369
 IP & Posted by:  203.162.3.165 on August 28, 2008 at 3:26am
 Updated by:  December 4, 2018 at 4:39am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon.
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  công việc phát triển theo những gì mình định ra Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, đi dạo, ăn uống cùng bạn bè. Translate to English
 I Am:  hoa dong ,vui ve,thang than Translate to English
 Looking For:  vui vẻ, hoà đồng, có cv ổn định, thật lòng ko lăng nhăng Translate to English

Back | Send Email to Tiffany (ID: 694369)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.