Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 727145 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TOP MANLY - ID: 727145
 IP & Posted by:  203.162.3.165 on December 15, 2008 at 5:58am
 Updated by:  August 31, 2017 at 9:00pm
 Gender:  Gay
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  QUẢN TRỊ NHÂN S
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  SỐNG VỚI NGƯỜI YÊU MÌNH VÀ MÌNH YÊU Translate to English
 Free Time:  PHƯỢT NƯỚC NGOÀI KHI CÓ THỜI GIAN, ĐỌC SÁCH, TIVI, XEM KỊCH, CHỤP HÌNH, VIẾT LÁCH Translate to English
 I Am:  TÔI LÀ TOP, Manly, chân thành, tình cảm, nội tâm và hướng thiện Translate to English
 Looking For:  KHÔNG THÍCH NGƯỜI HAY SAY XỈN, HÚT THUỐC, THẤT NNGHIỆP, MẬP, LÙN, BỤNG PHỆ, SẾN XẨM. TÌM BOT ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC, KHÔNG PHÂN BIỆT TUỔI TÁC, DỄ NHÌN, CÓ CÙNG SỞ THÍCH, NỘI TÂM, CHÂN THÀNH Translate to English

Back | Send Email to TOP MANLY (ID: 727145)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.