Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 741062 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

yen - ID: 741062
 IP & Posted by:  118.69.53.190 on January 31, 2009 at 9:41pm
 Updated by:  September 4, 2015 at 2:13am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  ho chi minh
 Zip:  08
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  phan dau bang tat ca nhung j co the... Translate to English
 Free Time:  nghe nhac,an vat,lam nonstop,don dep nha cua Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau. Translate to English
 Looking For:  Sống hoà đồng,yêu trẻ con,động vật,sống có trách nhiệm,quan tâm chăm sóc gia đình,chung thuỷ.Mong muốn tìm được người có kinh tế ổn định và chững chạc! Translate to English

Back | Send Email to yen (ID: 741062)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.