Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 747078 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tommy tran - ID: 747078
 IP & Posted by:  71.149.160.225 on February 18, 2009 at 10:44am
 Updated by:  March 13, 2018 at 9:24pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  High Point
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  78230
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Heating and Air
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt trong công việc hiện tại cũa mình và muốn học thêm nữa đễ có 1 tương lai vũng vàng Translate to English
 Free Time:  Coi phim , đi bowling , đi lang thang (hehe) coi phim anime , chơi game và 8 Translate to English
 I Am:  hmm cái này khó nhận xét về mình à -- Cũnng vui vẽ hoà đồng Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn đễ tâm tình và nếu hợp sẽ tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to tommy tran (ID: 747078)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.