Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 844271 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chiếc lá - ID: 844271
 IP & Posted by:  58.186.8.24 on August 9, 2009 at 6:42pm
 Updated by:  February 4, 2018 at 4:48pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bảo L̕ộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn kết bạn với tất cả mọi người trên thế giới. Translate to English
 Free Time:   xem phim ,trồng rau,nấu ăn Translate to English
 I Am:  Mình là một con người hoà đồng , thân thiện nhưng tính hơi thẳng thắn.mổi con người ai cũng từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống ,bản thân tôi cũng thế ,thế nên chúng ta cần phải có những người bạn ,tôi biết tôi cần đến bạn và bạn cũng sẽ cần đến tôi ........ sky / Tinhlabui Phuilabay Translate to English
 Looking For:   tìm một người biết yêu và hiểu có cùng sở thích cà phê và cùng tôn giáo thì càng tốt, nếu hợp thì có thể tiến xa hơn nữa . Translate to English

Back | Send Email to Chiếc lá (ID: 844271)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.