Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 874183 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Thành - ID: 874183
 IP & Posted by:  222.252.83.120 on October 26, 2009 at 1:28am
 Updated by:  April 21, 2012 at 3:11am
 Gender:  Male
 Age:  72
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hanoi, L Angeles
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Doanh nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trao đổi tâm tư tình cảm, dạo chơi, đọc thơ, ngắm trăng, xem hoa, đi chùa, thăm đền, du lịch, hợp tác thực hiện những ước mơ, hòai bảo lớn. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách báo, đi dạo, xem thời sự, xem phim trên TV có nội dung lịch sử hay khoa học xã hội, nghe nhạc nhẹ, cập nhật thông tin trên Internet. Translate to English
 I Am:  Tóc đã bạc rồi,nhưng vui vẽ, yêu đời, lạc quan, tích cực; đã đu học và công tác ở nhiều nước ngoài, tuy đã thực hiện được nhiều công trình dự án tầm cở, nhưng vẫn còn nhiều hoài bảo. Xin lổi nếu có lổi chính tã, vì ở nước ngoài từ ngày còn bé. Translate to English
 Looking For:  Với bạn nữ, quan trọng là tính chất diệu hiền, vui vẽ, trung hậu, đảm đương. Với bạn nam là tinh thần đồng chí, trung thực, có chí cao, có quyết tâm mưu đồ việc lớn, coi nhẹ lợi riêng, để lại những gì xứng đáng cho đời sau. Translate to English

Back | Send Email to Anh Thành (ID: 874183)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.