Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 876047 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

XUAN - ID: 876047
 IP & Posted by:  112.197.190.6 on October 31, 2009 at 12:30pm
 Updated by:  June 6, 2019 at 7:23pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có một gia đình đầm âm,hạnh phúc... Translate to English
 Free Time:  tùy hòan cảnh ... Translate to English
 I Am:  tùy bạn cảm nhận, hình chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé. Translate to English
 Looking For:  một người hợp tính, nghiêm túc, thật lòng và biết quí trọng thòi gian ... Không thích sự đùa giỡn ,.. Translate to English

Back | Send Email to XUAN (ID: 876047)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.