Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 878902 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quang Dung - ID: 878902
 IP & Posted by:  118.68.155.57 on November 9, 2009 at 10:17am
 Updated by:  January 13, 2018 at 6:54am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan Vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có rất nhiều nhưng đang tìm bạn giúp. Translate to English
 I Am:  Là một người bình thường. Bạn nào muốn biết rõ hơn gặp nhau sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Bạn nào thích làm bạn cùng mình. Nếu thấy hợp sẽ tiến xa hơn. Translate to English

Back | Send Email to Quang Dung (ID: 878902)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.