Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 881353 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Ban 4phuong - ID: 881353
 IP & Posted by:  76.105.159.26 on November 17, 2009 at 2:45am
 Updated by:  December 24, 2012 at 9:47pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  USA
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  1....Tìm cho mình 1 nguòi bạn ,nếu cả 2 đến vói nhau thật lòng, sẽ tiến xa hơn. 2....Mong có 1 gia đình hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Sữa xe ,đánh banh ,câu cá và làm việc tư thiện . Translate to English
 I Am:  Tôn trọng tình bạn,thương người như chính mình. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn hiền như ý. Translate to English

Back | Send Email to Tim Ban 4phuong (ID: 881353)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.