Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 884168 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

chinhvu - ID: 884168
 IP & Posted by:  71.96.25.152 on November 25, 2009 at 7:22pm
 Updated by:  July 15, 2015 at 10:08pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  murphy
 State/Province:  Texas
 Zip:  75044
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tell u later Translate to English
 Free Time:  len mang ,shopping, nghe nhac Translate to English
 I Am:  Cuộc sống này không êm đềm như tôi đã mơ , những sự thay đổi lớn trong đời đã làm cho con người tôi trưởng thành hơn,vấp ngã nhiều lần dạy cho tôi những bài học tôi luôn mỉm cười sau nhữnWrite something about yourself. Cuộc sống này không êm đềm như tôi đã mơ , những sự thay đổi lớn trong đời đã làm cho con người tôi trưởng thành hơn,vấp ngã nhiều lần dạy cho tôi những bài học tôi luôn mỉm cười sau những lan vap nga do Translate to English
 Looking For:  hen xui di :D Translate to English

Back | Send Email to chinhvu (ID: 884168)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.