Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 929207 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lang Tu - ID: 929207
 IP & Posted by:  99.128.252.173 on April 29, 2010 at 2:01pm
 Updated by:  September 17, 2010 at 5:17pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  pho bien
 State/Province:  Texas
 Zip:  77xxx
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  self
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống cho trọn vẹn ngày mình dang sống rồi ngày mai sẽ dến một ngày trọn ven. Hãy vui, hãy cười vì đó chính la hạnh phúc cua chúng ta..... Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, dạo biễn, nghe nhạc, sống gần với thiên nhiên..... Translate to English
 I Am:  Cố vưong lên trong cuộc sống, vui vẽ, hòa đồng voi mọi người, lãng mạn nhưng chung tinh.....Hiện nay vẫn chưa nghĩ đến tìm bạn tình , Translate to English
 Looking For:  Lãng Tữ chỉ mong được có mot người bạn bình thường , vui vẽ, có chiều xâu tâm hồn, hòa đồng với tạo hóa đễ tâm sự, tìm hiểu và chia sẻ vui buồn trong cuoc sông.. Rồi những gì đến sẽ đên. Translate to English

Back | Send Email to Lang Tu (ID: 929207)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.