Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 955871 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TIM MOT NGUOI.. - ID: 955871
 IP & Posted by:  118.68.232.89 on August 2, 2010 at 10:09pm
 Updated by:  November 1, 2019 at 5:28am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  TC
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  LAP-GIA-DINH Translate to English
 Free Time:  nghe nhac NTM, TCP, tìm..............! Translate to English
 I Am:  chân thành, chia sẻ, có trách nhiệm,...sẽ nói thêm ở thuvang2020 yahoo dot com (hình mượn tạm, thông cảm nhe :)) Translate to English
 Looking For:  Nam tính, tự tin, độc thân, biết chia sẻ, 1 chút hài hước, và có ý muốn lập gia đình Translate to English

Back | Send Email to TIM MOT NGUOI.. (ID: 955871)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.