Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 956383 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ong Gia Co Don - ID: 956383
 IP & Posted by:  58.186.14.101 on August 4, 2010 at 5:57pm
 Updated by:  April 12, 2013 at 12:17am
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Ho Chi Minh City
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  CNV
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  Kiếm bạn tình ... lịch sự ... kín đáo ... sạch sẽ ... nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Xem phim , đọc báo, ... Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc, thẳng thắn, ... Translate to English
 Looking For:  Bạn cùng sở thích. Tôi rất thích bạn tình của tôi trong khoảng từ 35 đến 42 ... Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm. Translate to English

Back | Send Email to Ong Gia Co Don (ID: 956383)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.