Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 956595 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

zoey.phanngoc - ID: 956595
 IP & Posted by:  113.162.240.185 on August 5, 2010 at 8:17am
 Updated by:  March 7, 2020 at 8:42am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn->hẹn hò->yêu là cưới Translate to English
 Free Time:  Đọc Sách, xem phim, du lịch . Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, tích cực, thích quan tâm, chăm sóc người mình yêu Yêu nhiệt tình bằng cả trái tim. Translate to English
 Looking For:  Có công việc, sự nghiệp ổn định, tốt ,chung thủy,biết quan tâm,lắng nghe.... Trong tình yêu tôi có 2 nguyên tắc : người ấy không nhất thiết phải nuôi tôi, nhưng phải có đủ năng lực để nuôi tôi. Người ấy không nhất thiết phải cưới tôi, nhưng nhất định phải có thành ý muốn cưới tôi Translate to English

Back | Send Email to zoey.phanngoc (ID: 956595)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.