Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 970071 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Iris - ID: 970071
 IP & Posted by:  113.168.244.103 on September 21, 2010 at 5:20am
 Updated by:  January 2, 2018 at 1:23am
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  một người bình thường, biết thông cảm và lắng nghe người khác Translate to English
 Looking For:  Những gì bạn không muốn nói tôi sẽ không hỏi, nhưng những gì bạn nói với tôi tôi mong đó là sự thậttìm một người co nghề nghiệp ổn định. biết quan tâm người khác biết cảm thôg. Translate to English

Back | Send Email to Iris (ID: 970071)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.