Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1277222≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CO MAY - ID: 1277222≠w=3
 IP & Posted by:  171.226.44.59 on April 8, 2014 at 11:54pm
 Updated by:  January 15, 2019 at 5:00am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  Some college
 Occupation:  Accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, xem các chương trình yêu thích, coffee, đi chơi cùng con. Translate to English
 I Am:  Tôi là người kỹ tính, Sống hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  Một người hiểu mình,nghiêm túc, biết quan tâm và chia sẽ trong cuộc sống... Translate to English

Back | Send Email to CO MAY (ID: 1277222≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.