Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458540 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lyna - ID: 1458540
 IP & Posted by:  42.114.16.40 on March 19, 2019 at 7:29am
 Updated by:  August 26, 2020 at 4:48pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Phát triển công việc tốt hơn.... Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc. Đọc sách. Làm bánh. Nấu ăn Translate to English
 I Am:  Có duyên làm bạn, ta sẽ biết về nhau Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông thấu hiểu và trân trọng người bên cạnh. Một người đang độc thân hoặc đã li dị. Nếu ai đang có bạn gái hoặc có gia đình, xin vui lòng đừng gửi mail cho mình! Cảm ơn vì đã xem profile, chúc bạn luôn vui. Translate to English

Back | Send Email to Lyna (ID: 1458540)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.