Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460102≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BoyGaySeekBoy - ID: 1460102≠w=3
 IP & Posted by:  24.80.86.189 on April 16, 2019 at 6:25pm
 Updated by:  April 22, 2019 at 10:47pm
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vancouver
 State/Province:  British Columbia
 Zip:  V6X4K2
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Customer Specialist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi là Gay, 32 tuổi, là bottom, trình độ Đại Học, mong tìm bạn ở Vancouer, muốn một mối quan hệ kín đáo, lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Dạo công viên, dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  Trung thực, galăng. Translate to English

Back | Send Email to BoyGaySeekBoy (ID: 1460102≠w=3)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.