Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466864 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hùng lục tu - ID: 1466864
 IP & Posted by:  113.173.31.244 on July 29, 2019 at 5:20am
 Updated by:  February 18, 2020 at 3:40pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Hưu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri âm tri giao hay tri kỷ Translate to English
 Free Time:  Uống cafe suy ngẫm Translate to English
 I Am:  Về hưu như ai cũng mang cảm giác cô đơn Translate to English
 Looking For:  Hiền hậu và cùng tâm trạng cô đơn...Làm bạn tri âm để tâm sự những ngổn ngang trải qua cuộc đời, không nhất thiết ràng buộc bên nhau.. Translate to English

Back | Send Email to Hùng lục tu (ID: 1466864)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.