Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471060 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phuong - ID: 1471060
 IP & Posted by:  1.52.107.67 on October 8, 2019 at 6:44pm
 Updated by:  November 24, 2019 at 1:32pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thiet Ke
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết Hôn Translate to English
 Free Time:  Đọc sách Translate to English
 I Am:  Để Anh nói cho mà nghe, năm nay Anh vẫn còn trẻ. Anh lam gì đã có người yêu. Anh còn sợ Ế đây này. Tôi luôn đánh giá cao về sự chân thành đối phương và đổi lại điều đó thì tôi sẽ cố gắng tạo cho họ cảm giác an toàn. Anh đã sẳn sàng để lập gia đình. Anh rất ghét loại đàn ông tánh vũ phu, gia trưởng. Một mối quan hệ tốt thì phải đến từ cả hai phía, đồng cảm thì mới sống lâu dài được. Translate to English
 Looking For:  Một mối quan hệ nghiêm túc. Translate to English

Back | Send Email to phuong (ID: 1471060)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.