Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473004 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Thảo - ID: 1473004
 IP & Posted by:  42.117.17.99 on November 9, 2019 at 7:57am
 Updated by:  April 14, 2020 at 5:35am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vungtau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, ngủ... :)) Translate to English
 I Am:  Cô gái nhỏ nhắn, mong manh nhưng không dễ vỡ :)) Translate to English
 Looking For:  Looking for serious rls. Vẫn biết mạng xã hội là ảo nhưng vẫn hi vọng tìm được ai đó chân thành hợp với tôi. Mong là tìm được người cùng theo đạo Công giáo. Translate to English

Back | Send Email to Mai Thảo (ID: 1473004)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.