Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 559826 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Pensee ! - ID: 559826
 IP & Posted by:  207.200.132.119 on May 12, 2007 at 10:04am
 Updated by:  November 3, 2015 at 11:45pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  LCS
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  comp./Elec. eng.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ★Muốn Tìm được hạnh phúc thật sự Translate to English
 Free Time:  Đi câu cá với bạn,đi thể thao,đá banh Translate to English
 I Am:  Mình bình thường và đơn giản,nhưng rất open mind và tôn trọng mọi người, Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái sẽ thật lòng xây dựng hạnh phúc gia đình, khong tim ban o VN.. Translate to English

Back | Send Email to Pensee ! (ID: 559826)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.