Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 937181 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gia Vy - ID: 937181
 IP & Posted by:  113.170.117.164 on May 28, 2010 at 12:28am
 Updated by:  October 9, 2018 at 5:37am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  sóc trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người em yêu và yêu em. Translate to English
 Free Time:  chăm sóc bản thân. Translate to English
 I Am:  Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ... Translate to English
 Looking For:  all. miễn ai làm em vui và em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. ""BỒ C�?U HỠI C�? BAY VỀ PHƯƠNG ẤY... CHO T�?I THẦM NHẮN GỪI MỘT V�?I C�?U... RẰNG NƠI Đ�?Y T�?I VẪN CHỜ VẪN ĐỢI... VẪN NHỚ THƯƠNG AI TRỌN MỘT KIẾP NGƯỜI.""(09.09.09.0_.0 _). Translate to English

Back | Send Email to Gia Vy (ID: 937181)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.