Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1268974 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Ban - ID: 1268974
 IP & Posted by:  82.173.154.140 on February 22, 2014 at 6:47am
 Updated by:  January 6, 2020 at 10:53pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  NL
 Zip:  04816
 Country:  NL
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nữ... để tâm sự !!!!! Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc vườn , dọn dẹp nhà , nấu ăn , đi dạo ... Translate to English
 I Am:  Trầm lặng , không thích nơi náo nhiệt , nhưng tư tưởng vẩn chưa lạc hậu ... Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn Nguyễn Thị Sinh ,trước năm 1979 ở tại trại chuyển tiếp Serdan A Malaysia, sau tháng 11-79 định cư tại Sydney, quê Bà Rịa Và Ông Tôn Nghi tại Serdan A năm 79 , định cư tại Melbourne , quê Rạch Giá, có chồng lò bánh mì . Translate to English

Back | Send Email to Tim Ban (ID: 1268974)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.