Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Hằng - ID: 1448716
 IP & Posted by:  116.100.140.159 on December 29, 2018 at 4:28am
 Updated by:  December 29, 2018 at 5:18am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mở 1 cửa hàng kinh doanh về đá các loại Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc cây, uống cà phê và gặp bạn bè Translate to English
 I Am:  Hòa đồng, vui vẻ, năng động, Translate to English
 Looking For:  Lịch sự, am hiểu, biết lắng nghe và chia sẽ. Biết quan tâm chăm sóc tôi. Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Hằng (ID: 1448716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.