Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448951 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Venus Duong
 My goal:2  Tìm người chân thành để kết hôn, mong tìm người nghiêm túc ko đùa cợt hay lả lơi
 Free Time:  Học tập và làm việc
 I Am:  Chung tình, sn 1990,chu đáo lễ phép, sinh ra lớn lên ở Thanh Hoá , vào miền Nam dc 4 năm hiện đang làm việc và học tập thêm VB2 buổi tối ở quận 10, Sài Gòn , thẳng tính và rõ ràng , sống đơn giản không tham vọng ngoài việc mong học tập những cái mới
 Looking For:  Chung tình,chân thành Ko thuốc lá , ko nhậu nhiều sống có trách nhiệm, tuổi từ 32-42 tuổi,

Back | Send Email to Venus Duong (ID: 1448951)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.