Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460806 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Trí Anh Nguyễ
 My goal:2  Cố gắng để đạt những điều tốt nhất trong Cuộc Sống, gặp Người Bạn Đời Thật Lòng Cùng Nhau sống và khám phá Mọi Nơi Đẹp Nhất trên Đời Này!
 Free Time:  Listen to music
 I Am:  Thật thà, vui vẻ, hoà đồng, thích khám phá và du lịch, yêu Mọi thứ, Thiên Nhiên và Động Vật
 Looking For:  Một Ngừoi thật lòng Cùng Nhau có thể khám phá Mọi Cảnh Đẹp trên Đời Này!

Back | Send Email to Trí Anh Nguyễ (ID: 1460806)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.