Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1106715 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thắng Nguyễn
 My goal:2  Khoảng cách sẽ không xa nếu chúng ta xem nhau la tất cả.
 Free Time:  fishing, camp, enjoy life .....
 I Am:  Đơn giản và hiền ...kiếm 1nguoi có cùng sở thích .... tận hưởng niềm vui mỗi ngày:)))
 Looking For:   Người bạn chân thành Thangntech at gia hu chấm cơm

Back | Send Email to Thắng Nguyễn (ID: 1106715)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.