Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1134701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
TìmBạnĐời
 My goal:2  Thực hiện kế hoạch tự lập kinh doanh nhỏ .
 Free Time:  Xem hài ,phim,thích du lịch,thích dạo biển...
 I Am:  Tính hơi khó,thẳng thắn,vui vẻ,biết người biết ta ,trân quí người tài đức. Không thích ngồi lê nhiều chuyện . Không thích đàn ông nhu nhược.
 Looking For:  Tim đàn ông (serious only) không tứ đổ tường, NO SMOKING..Nếu hạp sẽ tiến xa . Anh nào không thật lòng xin miễn nhắn tin . Chúc mọi người luôn vui mạnh:)

Back | Send Email to TìmBạnĐời (ID: 1134701)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.