Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1368042 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
ngoc nhung
 My goal:2  Tim ban chia se.
 Free Time:  Nghe nhac buon
 I Am:  Song noi tam .
 Looking For:  Muon tìm ban lâu dài , thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù.... Hihihi

Back | Send Email to ngoc nhung (ID: 1368042)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.