Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1431768 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Bee Bee
 My goal:2  Bạn lâu dài,kết hôn
 Free Time:  Nghe nhạc,nấu an,uống coffee
 I Am:  Sống tình cảm nội tâm và chân thành.
 Looking For:  Duyên đến thì đón. Duyên chậm thì chờ. Vạn sự tuỳ duyên.

Back | Send Email to Bee Bee (ID: 1431768)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.