Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436058 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Vũ Thị Kim Du
 My goal:2  Tìm môt nguoi ,cùng với tôi sống nốt những ngày còn lại.
 Free Time:  Nghi ve qua khu ..de song tot cho tuong lai
 I Am:  Thang tinh.chan that..
 Looking For:  Tim nguoi lon tuoi.gay do...de song not nhung ngay con lai cua cuoc doi..cam on cac ban da xem trang ca nhan cua minh..chuc moi ng luon co dc niem vui co dc hanh phuc..cam on..xin cam on het

Back | Send Email to Vũ Thị Kim Du (ID: 1436058)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.